ศูนย์เคลือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 ขยายโอกาส ตะวันตก
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12    ขยายโอกาส ตะวันตก  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   knowledge 001
   Knowledge 002
   คลังข้อสอบ
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    แบบประเมินประสิทธิภาพฯ
    แผนพัฒนา 61
Breaking News
  Latest News

School Change Maker Festival

ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
แนะนำผู้บริหารศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ 9 ฝางใต้
    

ดร.ภัทรนันฐ์  ไหลงาม รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่ปรึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที...
    

นายสมจิต มีลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึ...
    

นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด...
    

นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์...
    

นายดำทมิฬ แสนสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง...
    

นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง...
    

นายกิตติศักดิ์ เสนามนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย...
    

นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)...
    

นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ...
    

นายนิเทศ แสงศรีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร...
    

นายสนอง มหาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย...
    

นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย...
    

นายวีระพล ชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ...
    

นายกรกช วรรณไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว...
    

นายสำรวย ทิมาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม...
    

นายสุนทร เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์...
    

นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร...
    

นายพีระเดช ทิ้งแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด...
    

นายประมูล พรมกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ...
    

นายสมยศ ศรีกงพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์...
    

นางพรนภา กลางสาแม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสง...
    

นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล...
    

นายสุพจน์ กองทุน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น...
    

นายมีชัย เสาหล่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท...
    

นายสมภพ เฮ้าประมง ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้...
    

นางสุมาลา งานไว ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม...
    

นางสุภาพร  มหาโพธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      27 คน

สถิติเดือนนี้:   752 คน

สถิติปีนี้:        10375 คน

สถิติทั้งหมด: 11616 คน